Στεγανοποίηση και ανεστραμμένη θερμομόνωση οροφής δώματος με τελική επιφάνεια το χαλίκι

Στεγανοποίηση και ανεστραμμένη θερμομόνωση οροφής δώματος με τελική επιφάνεια το χαλίκι

   Παρακάτω δημοσιεύουμε φωτογραφικό υλικό για κάθε βήμα που ακολουθήσαμε για τη στεγανοποίηση με  ασφαλτόπανο και ανεστραμμένη θερμομόνωση πλάκας οροφής δώματος (ταράτσας) με τελική επιφάνεια το σκύρο (χαλίκι). Η στεγανοποίηση έγινε με ασφαλτόπανα SBS (ελαστομερή)...
Συμβατική θερμομόνωση οροφής δώματος

Συμβατική θερμομόνωση οροφής δώματος

Παρακάτω δημοσιεύουμε φωτογραφικό υλικό για κάθε βήμα που ακολουθήσαμε για τη θερμομόνωση και στεγανοποίηση οροφής δώματος (ταράτσας) με RoofMate της Dow πάχους 5 εκ. ασφαλτόπανα SBS (ελαστομερή) βάρους 5kg/τ.μ. Για τη συγκεκριμένη εργασια, δώσαμε γραπτή εγγύηση καλής...
Στεγανοποίηση και ανεστραμμένη θερμομόνωση

Στεγανοποίηση και ανεστραμμένη θερμομόνωση

Παρακάτω δημοσιεύουμε φωτογραφικό υλικό για κάθε βήμα που ακολουθήσαμε για τη δημιουργία κλίσεων ρύσεως των υδάτων και στη συνέχεια τη στεγανοποίηση με διπλό ασφαλτόπανο και ανεστραμμένη θερμομόνωση πλάκας οροφής δώματος (ταράτσας) με τελική επιφάνεια το χαλίκι. Η...
Στεγανοποίηση και θερμομόνωση επιφάνειας με πλακάκι POLYTILE

Στεγανοποίηση και θερμομόνωση επιφάνειας με πλακάκι POLYTILE

Παρακάτω δημοσιεύουμε φωτογραφικό υλικό για κάθε βήμα που ακολουθήσαμε για τη στεγανοποίηση και θερμομόνωση πλάκας οροφής δώματος (ταράτσας). Για τη στεγανοποίηση χρησιμοποιήσαμε ασφαλτόπανα SBS (ελαστομερή) βάρους 4,5kg/τ.μ. και για τη θερμομόνωση θερμομονωτικό...