Παρακάτω δημοσιεύουμε φωτογραφικό υλικό για κάθε βήμα που ακολουθήσαμε για τη στεγανοποίηση με  ασφαλτόπανο και ανεστραμμένη θερμομόνωση πλάκας οροφής δώματος (ταράτσας) με τελική επιφάνεια το σκύρο (χαλίκι). Η στεγανοποίηση έγινε με ασφαλτόπανα SBS (ελαστομερή) βάρους 5kg/τ.μ.. Για τη θερμομόνωση θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης 5εκ. 

Για τη συγκεκριμένη εργασία, δώσαμε γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας 15 έτη.

Η αρχική επιφάνεια πριν τις εργασίες μας:

Προετοιμασία της επιφάνειας

1. Πλύσιμο της επιφάνειας με μηχανικά μέσα – Καθαρισμός της επιφάνειας με πλυστικό-πιεστικό μηχάνημα υδροβολής με σκοπό την απελευθέρώση της επιφάνειας από βρωμιές, χώματα, βρύα, σκόνες και από οτιδήποτε άλλο έχει επικαθήσει για καιρό στην επιδερμίδα της και την έχει υποκαταστήσει.

2. Χάντρωμα επιχρισμάτων(σοβάδων) – Όπου η οροφή του δώματος (ταράτσα), βρίσκεται σε επαφή με σοβαντισμένους τοίχους προβήκαμε σε χάντρωμα των επιχρισμάτων (σοβάδων). Δηλαδή σκάψαμε και αφαιρέσαμε ένα τμήμα του σοβαντισμένου τοίχου, για να δημιουργήσουμε μια ζώνη χωρίς σοβά και σε βάθος μέχρι την αποκάλυψη της εσωτερικής τουβλοδομής. Αυτό που επιδιώξαμε είναι, οι άκρες των ασφαλτόπανων με τα οποία κατασκευάσαμε την στεγανολεκάνη οροφής, να είναι κολλημένες και σφραγισμένες μέσα στον τοίχο, δηλαδή στο πιο σταθερό και ασφαλές σημείο του, που είναι τα τούβλα.

Στεγανοποίηση της επιφάνειας

3. Επάλειψη της επιφάνειας βενζινοδιάλυτη ασφαλτόκολλα – Επάλειψη όλης της επιφάνειας με υγρή βενζινοδιάλυτη ασφαλτόκολλα.

4. Στεγανοποίηση της επιφάνειας με ασφαλτόπανο – Επόμενο βήμα είναι η στεγανοποίηση της επιφάνειας. Η στεγανοποίηση ξεκινάει μέσα από το στόμιο της υδρορροής και συνεχίζεται στην υπόλοιπη επιφάνεια και γίνεται με επικόλληση των ασφαλτόπανων εν θερμώ με χρήση φλόγιστρου. Η δημιουργία της στεγανής ασφαλτολεκάνης ολοκληρώθηκε σφραγίζοντας με ειδικές στεγανωτικές μαστίχες πολυουρεθανικής βάσης όσα σημεία διακόπτουν τη συνέχεια των ασφαλτομεμβρανών π.χ. βάσεις ηλιακών, εξαεριστικά κλπ.

5. Τοποθέτηση εξαεριστικών συστημάτων – Η διασπορά της υγρασίας στα εσωτερικά δομικά στοιχεία της υπάρχουσας επιφάνειας μας υποχρεώνει στην τοποθέτηση εξαεριστικών συστημάτων. Σκοπός τους είναι ο άμεσος και σταδιακός απεγκλωβισμός των στοιχείων της υγρασίας από την πλάκα οροφής.

6. Κλείσιμο του χαντρώματος – Οι εργασίες της στεγανοποίησης ολοκληρώνονται με το κλείσιμο του χαντρώματος που πραγματοποιήσαμε σε προηγούμενο βήμα

Θερμομόνωση της επιφάνειας

7. Διάστρωση θερμομονωτικών πλακών σε όλη την επιφάνεια – Η θερμομονωτική θωράκιση της επιφάνειας έγινε με τη στρώση από στηθαίο σε στηθαίο, σταυρωτά και σε απόλυτη μεταξύ τους συναρμογή, θερμομονωτικών πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης της Dow, πάχους 5 cm.

8. Διάστρωση γεωυφάσματος σε όλη την επιφάνεια – Μετά την ολοκλήρωση και της θερμομόνωσης, γίνεται διάστρωση όλης της επιφάνειας με γεωύφασμα. Tο γεωύφασμα διαθέτει πολύ ισχυρές μηχανικές αντοχές για να προστατεύει την επιδερμίδα των θερμομονωτικών πλακών.

9. Διασπορά χαλικιού – Και τέλος, επί του γεωυφάσματος προστασίας, ακολούθησε η διασπορά και η στρώση του οικοδομικού σκύρου (χαλικιών) που είναι και η τελική επιφάνεια. Το πάχος της στρώσης των χαλικιών, είναι περίπου 3 – 4 cm.

      Για περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό για τη στεγανοποίηση με ασφλατόπανα και τη θερμομόνωση, μπορείτε να ακολουθήσετε τις παρακάτω σελίδες της ιστοσελίδας μας:

Στεγανοποίηση με ασφαλτόπανα

Δύο λόγια για τη θερμομόνωση