Παρακάτω δημοσιεύουμε φωτογραφικό υλικό για κάθε βήμα που ακολουθήσαμε για τη στεγανοποίηση οροφής δώματος (ταράτσας) με ασφαλτόπανα SBS (ελαστομερή) βάρους 5kg/τ.μ. Για τη συγκεκριμένη εργασια, δώσαμε γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας 10 έτη.

 

Η αρχική επιφάνεια πριν γίνει η στεγανοποίηση:

Αρχική επιφάνεια 1

Αρχική επιφάνεια 1

Αρχική επιφάνεια 2

Αρχική επιφάνεια 2

Αρχική επιφάνεια 3

Αρχική επιφάνεια 3

Αρχική επιφάνεια 4

Αρχική επιφάνεια 4

Αρχική επιφάνεια 5

Αρχική επιφάνεια 5

 • Αποξήλωση παλαιών ασφαλτόπανων – Επειδή τα ασφαλατόπανα από την προηγούμενη απόπειρα στεγανοποίησης ήταν σε κακή κατάσταση, δεν μπορούσαμε να τα εμπιστευτούμε ως υπόστρωμα. Για το λόγο αυτό έπρεπε να γίνει αποξήλωση τους.

Αποξήλωση παλαιών ασφαλτόπανων 1

Αποξήλωση παλαιών ασφαλτόπανων 1

Αποξήλωση παλαιών ασφαλτόπανων 2

Αποξήλωση παλαιών ασφαλτόπανων 2

Αποξήλωση παλαιών ασφαλτόπανων 3

Αποξήλωση παλαιών ασφαλτόπανων 3

 • Πλύσιμο και απόλυτος καθαρισμός της επιφάνειας – Πλύσιμο και απόλυτος καθαρισμός της επιφάνειας με πλυστικό μηχάνημα υδροβολής στα 160 bar. Αυτό που επιδιώκουμε είναι να απελευθερώσουμε την επιφάνεια του δώματος από βρωμιές, χώματα και σκόνες και από οποιαδήποτε άλλα φερτά υλικά έχουν επικαθήσει για καιρό στην επιφάνειας της και που στην πραγματικότητα έχουν υποκαταστήσει την επιδερμίδα της, λόγω της πολυετούς τους παρουσίας.

Πλύσιμο και καθαρισμός 1

Πλύσιμο και καθαρισμός 1

Πλύσιμο και καθαρισμός 2

Πλύσιμο και καθαρισμός 2

Πλύσιμο και καθαρισμός 3

Πλύσιμο και καθαρισμός 3

 • Επισκευή και εξομάλυνση επιφάνειας – Ακολούθησαν οι επισκευές των υδρορροών καθώς επίσης και όπου αλλού χρειαζόταν εξομάλυνση της επιφάνειας με σκοπό τη δημιουργία λείας επιφάνειας. Όπου χρειάστηκε να κάνουμε τέτοιες επισκεύες ή εξομαλύνσεις, αυτά τα συμπληρώματα μάζας έγιναν με ειδικά επισκευαστικά τσιμέντα.
  Επισκευές με επισκευαστικά τσιμέντα

  Επισκευές με επισκευαστικά τσιμέντα

 

 • Επάλειψη της επιφάνειας με ασφαλτόκολλα – Στη συνέχεια έγινε επάλειψη όλης της επιφάνειας με υγρή βενζινοδιάλυτη ασφαλτόκολλα. (Προσοχή, δεν χρησιμοποιούμε ποτέ και σε καμία περίπτωση ασφαλτικό γαλάκτωμα, δηλ. νερόπισσα)
  Η επιφάνεια επαλειμμένη πλήρως με ασφαλτόκολλα 1

  Η επιφάνεια επαλειμμένη πλήρως με ασφαλτόκολλα 1

  Η επιφάνεια επαλειμμένη πλήρως με ασφαλτόκολλα 2

  Η επιφάνεια επαλειμμένη πλήρως με ασφαλτόκολλα 2

 

 • Στεγανοποίηση της επιφάνειας με ασφαλτόπανο – Επόμενο βήμα είναι η στεγανοποίηση της επιφάνειας. Η επικόλληση τους γίνεται εν θερμώ με χρήση φλόγιστρου. Η δημιουργία της στεγανής ασφαλτολεκάνης ολοκληρώθηκε σφραγίζοντας με ειδικές στεγανωτικές μαστίχες πολυουρεθανικής βάσης, όσα σημεία διακόπτουν τη συνέχεια των ασφαλτομεμβρανών π.χ. βάσεις ηλιακών, εξαεριστικά κλπ.
  Στεγανοποίηση της επιφάνειας με ασφαλτόπανο 1

  Στεγανοποίηση της επιφάνειας με ασφαλτόπανο 1

  Στεγανοποίηση της επιφάνειας με ασφαλτόπανο 2

  Στεγανοποίηση της επιφάνειας με ασφαλτόπανο 2

  Στεγανοποίηση της επιφάνειας με ασφαλτόπανο 3

  Στεγανοποίηση της επιφάνειας με ασφαλτόπανο 3

  Σφράγιση με στόκο πουλουρεθανικής βάσης

  Σφράγιση με στόκο πουλουρεθανικής βάσης

 

 • Προστασία άκρων στεγάνωσης και στόκων με λάσπωμα – Τέλος για την προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία των άκρων της στεγάνωσης και των πολυουρεθανικών στόκων, έγινε σφράγιση τους με λάσπωμα.
  Προστασία άκρων στεγάνωσης

  Προστασία άκρων στεγάνωσης

  Προστασία πολυουρεθανικών στόκων

  Προστασία πολυουρεθανικών στόκων

 

Η τελική επιφάνεια μετά την ολοκλήρωση της στεγανοποίησης:

Τελική επιφάνεια 1

Τελική επιφάνεια 1

Τελική επιφάνεια 2

Τελική επιφάνεια 2

Τελική επιφάνεια 3

Τελική επιφάνεια 3

Για περισσότερες πληροφορίες, λεπτομέρειες και φωτογραφικό υλικό για τη στεγανοποίηση με ασφαλτόπανο μην διστάσετε να επισκεφθείτε την αντίστοιχη σελίδα μας:

 

Στεγανοποίηση με ασφαλτόπανο