Παρακάτω δημοσιεύουμε φωτογραφικό υλικό για κάθε βήμα που ακολουθήσαμε για τη στεγανοποίηση παραθύρων και της σύνδεσης πάνελ πολυουρεθάνης με το κυρίως κτήριο. Η σφράγιση των παραθύρων και των πάνελ έγινε με μαστίχες πολυουρεθανικής βάσης (HYPERSEAL-25LM-S της Alchimica) και στεγανοποίηση τους, έγινε με το επαλειφόμενο στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσης (Hyperdesmo-LV της Alchimica) ενισχυμένο με εμποτισμένο πολυεστερικό ύφασμα και τελική επιφάνεια τη χαλαζιακή άμμο.

Η αρχική επιφάνεια πριν γίνει η στεγανοποίηση:

Αρχική κατάσταση των παραθύρων και των πάνελ 1

Αρχική κατάσταση των παραθύρων και των πάνελ 1

Αρχική κατάσταση των παραθύρων και των πάνελ 2

Αρχική κατάσταση των παραθύρων και των πάνελ 2

Αρχική κατάσταση των παραθύρων και των πάνελ 3

Αρχική κατάσταση των παραθύρων και των πάνελ 3

 • Καθαρισμός – Πλύσιμο – Απόλυτος καθαρισμός όλης της επιφάνειας με πλυστικό-πιεστικό μηχάνημα υδροβολής στα 160bar. Μας ενδιαφέρει να απομακρύνουμε από την επιφάνεια που θα στεγανοποιήσουμε, εγκαταλελειμμένα υλικά αν υπάρχουν (αφυδατωμένες μαστίχες κ.λ.π.) και γενικώς οτιδήποτε φερτό η επιπρόσθετο υλικό διαταράσσει την καθαρότητα και την σχετική ομαλότητα της επιφάνειας.
  Πλύσιμο και καθαρισμός της επιφάνειας 1

  Πλύσιμο και καθαρισμός της επιφάνειας 1

  Πλύσιμο και καθαρισμός της επιφάνειας 2

  Πλύσιμο και καθαρισμός της επιφάνειας 2

 • Κλείσιμο των κενών των πάνελ – Κλείσιμο των κενών των πάνελ με πολυουρεθάνη. Στη συνέχεια η πολυουρεθάνη που περισσεύει, θα αφαιρεθέι ώστε να ακολουθήσει η σφράγιση και η στεγανοποίηση της.
  Κλείσιμο των κενών των πάνελ

  Κλείσιμο των κενών των πάνελ

 • Αστάρι – Επάλειψη όλων των επιφανειών (παράθυρα και πάνελ) με αστάρι σταθεροποίησης ασταθών υποστρωμάτων. Το αστάρι που χρησιμοποίησαμε στην συγκεκριμένη επιφάνεια είναι το Microsealer-50 της Alchimica αφού είναι κατάλληλο για μη πορώδης και μεταλλικές επιφάνειες.
  Αστάρωμα όλης της επιφάνειας 1

  Αστάρωμα όλης της επιφάνειας 1

  Αστάρωμα όλης της επιφάνειας 2

  Αστάρωμα όλης της επιφάνειας 2

 • Σφράγιση των παραθύρων και της πολυουρεθάνης – Σφράγιση των παραθύρων και της πολυουρεθάνης που κλείσαμε τα κενά των πάνελ με μαστίχη πολυουρεθανικής βάσης. Πρόκειται για την HYPERSEAL-25LM-S της Alchimica.
  Σφράγιση παραθύρων 1

  Σφράγιση παραθύρων 1

  Σφράγιση παραθύρων 2

  Σφράγιση παραθύρων 2

  Σφράγιση πολυουρεθάνης

  Σφράγιση πολυουρεθάνης

 • Τοποθέτηση πολυεστερικού οπλισμού – Τοποθέτηση και εμποτισμός πολυεστερικού υφάσματος, το οποίο αποτελεί τον οπλισμό ενίσχυσης της μεμβράνης που μόλις ξεκινήσαμε να κατασκευάζουμε. Ο εμποτισμός του υφάσματος έγινε με το υλικό που θα γίνει και η στεγανοποίηση της επιφάνειας. Πρόκειται για το κορυφαίο στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσης HYPERDESMO-LV της Alchimica.
  Εμποτισμός υφάσματος παραθύρων 1

  Εμποτισμός υφάσματος παραθύρων 1

  Εμποτισμός υφάσματος παραθύρων 2

  Εμποτισμός υφάσματος παραθύρων 2

  Εμποτισμός υφάσματος πολύουρεθάνης

  Εμποτισμός υφάσματος πολύουρεθάνης

 • Επαλειψεις στεγανωτικού υλικού – Ακολουθούν δύο επάλειψεις στεγανωτικού υλικού HYPERDESMO-LV της Alchimica σε δύο διαδοχικές ημέρες για να πετύχουμε το 1,8kg/τ.μ. Κατά τη διάρκεια της τρίτης και τελευταίας επάλειψης, γίνεται ταυτόχρονα και διασπορά χαλαζιακής άμμου η οποία θα προστατεύει τη στεγάνωση που μόλις κατασκευάσαμε από την υπεριώδη ακτινοβολία.
  Δεύτερο χέρι επάλειψης 1

  Δεύτερο χέρι επάλειψης 1

  Δεύτερο χέρι επάλειψης 2

  Δεύτερο χέρι επάλειψης 2

  Διασπορά χαλαζιακής άμμου 1

  Διασπορά χαλαζιακής άμμου 1

  Διασπορά χαλαζιακής άμμου 2

  Διασπορά χαλαζιακής άμμου 2

Για περισσότερες πληροφόρίες και λεπτομέρεις για στεγανοποιήσεις με επαλειφόμενα υλικά, μην διστάσετε να επισκεφτείτε την κατάλληλη σελίδα μας:
Στεγανοποίηση με επαλειφόμενα στεγανωτικά υλικά