Παρακάτω δημοσιεύουμε φωτογραφικό υλικό για κάθε βήμα που ακολουθήσαμε για τη δημιουργία κλίσεων ρύσεως των υδάτων και στη συνέχεια τη στεγανοποίηση με διπλό ασφαλτόπανο και ανεστραμμένη θερμομόνωση πλάκας οροφής δώματος (ταράτσας) με τελική επιφάνεια το χαλίκι. Η στεγανοποίηση έγινε με διπλή στρώση ασφαλτόπανων SBS (ελαστομερή) βάρους 4,5kg/τ.μ. για κάθε στρώση και για τη θερμομόνωση θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερόλης 5εκ.

Η αρχική επιφάνεια πριν γίνει η στεγανοποίηση:

Αρχική επιφάνεια 1

Αρχική επιφάνεια 1

Αρχική επιφάνεια 2

Αρχική επιφάνεια 2

 • Εξομαλύνσεις επιφάνειας και απόλυτος καθαρισμός της – Εξομάλυνση της επιφάνειας με μηχανικά μέσα (κρουστικό δράπανο) για να πετύχουμε μία όσο το δυνατόν πιο λεία επιφάνεια. Ακολούθησε ο απόλυτος καθαρισμός της με πλυστικό μηχάνημα υδροβολής στα 160bar και για να απομακρυνθούν όλα τα χώματα και τυχόν σκόνες που είχαν επικαθήσει στην επιφάνεια.
  Εξομάλυνση επιφάνειας

  Εξομάλυνση επιφάνειας

  Επιφάνεια απόλυτα καθαρή

  Επιφάνεια απόλυτα καθαρή

 • Δημιουργία ισχυρού φράγματος υδρατμών – Αφού η πλάκα οροφής στέγνωσε εντελώς, έγινε επάλειψη της με υγρή βενζινοδιάλυτη ασφαλτόκολλα για τη δημιουργία ισχυρού φράγματος υδρατμών. (Προσοχή, δεν χρησιμοποιούμε ποτέ και σε καμία περίπτωση ασφαλτικό γαλάκτωμα, δηλ. νερόπισσα)
  Φράγμα υδρατμών 1

  Φράγμα υδρατμών 1

  Φράγμα υδρατμών 2

  Φράγμα υδρατμών 2

 • Δημιουργία κλίσεων ρύσεως – Η δημιουργία της κλίσης των ρύσεων έγινε με ελαφρομπετόν πολύ ισχυρής σύνθεσης, 350Κg/κ.μ. Πρόκειται για κυψελωτό τσιμεντοκονίαμα, αποτελούμενο από νερό, τσιμέντο και με την παρουσία ειδικού καταλύτου, παράγεται ένα υδάτινο, αφρογόνο τσιμεντοδιάλυμα, ελεγχόμενης πυκνότητας με το οποίο πετυχαίνουμε όγκο και μικρό βάρος.
  Δημιουργία κλίσεων 1

  Δημιουργία κλίσεων 1

  Δημιουργία κλίσεων 2

  Δημιουργία κλίσεων 2

  Δημιουργία κλίσεων 3

  Δημιουργία κλίσεων 3

  Δημιουργία κλίσεων 4

  Δημιουργία κλίσεων 4

  Η επιφάνεια μετά τη δημιουργία τους λασπώματος κλίσεων 1

  Η επιφάνεια μετά τη δημιουργία τους λασπώματος κλίσεων 1

  Η επιφάνεια μετά τη δημιουργία τους λασπώματος κλίσεων 2

  Η επιφάνεια μετά τη δημιουργία τους λασπώματος κλίσεων 2

 • Λούκι άμβλυνσης εσωτερικών ορθών γωνιών – Κατά την εφαρμογή της στεγάνωσης, η θερμική καταπόνηση των ασφαλτομεμβρανών στην εσωτερική γωνία που δημιουργείται από τους τοίχους και την πλάκα οροφής, είναι πολύ μεγάλη και υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να σημειωθεί διακοπή της συνέχειας της μάζας τους. Προς τούτο λοιπόν και για καθαρά λόγους ασφάλειας, κατασκευάζουμε με λάσπωμα ένα μικρολούκι, που σκοπό έχει να γεφυρώσει ομαλά τις δυο επιφάνειες, ώστε να μετατρέψει την γωνία αναρρίχησης των ασφαλτομεμβρανών, από ορθή σε αμβλεία, πράγμα πού θα μας επιτρέψει την ομαλή και ασφαλή μετάβαση της μεμβράνης από την οριζόντια θέση στην κάθετη, χωρίς να κινδυνεύει να καταστραφεί.
  Δημιουργία μικρολουκιού 1

  Δημιουργία μικρολουκιού 1

  Δημιουργία μικρολουκιού 2

  Δημιουργία μικρολουκιού 2

 • Επάληψη ασφαλτόκολλας – Εκ νέου επάληψη της επιφάνειας με υγρή βενζινοδιάλυτη ασφλτόκολλα.
 • Στεγανοποίηση της επιφάνειας – Ακολούθησε η στεγανοποίηση της επιφάνειας με την επικόλληση εν θερμώ (με χρήση φλόγιστρου δηλαδή) διπλής στρώσης ασφαλτομεμβρανών με ασφαλτόπανα βάρους 4,5kg / τ.μ. η κάθε στρώση. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η δεύτερη στρώση ασφαλτομεμβρανών πρέπει να είναι μετατοπισμένη κατά 50εκ. σε σχέση με την πρώτη, ώστε οι κολλήσεις των ασφαλτοπάνων της πρώτης και της δεύτερης στρώσης, να μην συμπίπτουν.
  Επικόλληση διπλής στρώσης ασφαλτόπανων 1

  Επικόλληση διπλής στρώσης ασφαλτόπανων 1

  Επικόλληση διπλής στρώσης ασφαλτόπανων 2

  Επικόλληση διπλής στρώσης ασφαλτόπανων 2

  Επικόλληση διπλής στρώσης ασφαλτόπανων 3

  Επικόλληση διπλής στρώσης ασφαλτόπανων 3

 • Διάστρωση θερμομονωτικών πλακών σε όλη την επιφάνεια – Η θερμομονωτική θωράκιση της επιφάνειας έγινε με τη στρώση από στηθαίο σε στηθαίο, σταυρωτά και σε απόλυτη μεταξύ τους συναρμογή, των θερμομονωτικών πλακών εξηλασμένης πολυστερόλης, τύπου ROOFMATE της fibran, πάχους 5 cm.
  Θερμομονωτική θωράκιση της επιφάνειας 1

  Θερμομονωτική θωράκιση της επιφάνειας 1

  Θερμομονωτική θωράκιση της επιφάνειας 2

  Θερμομονωτική θωράκιση της επιφάνειας 2

 • Διάστρωση γεωυφάσματος σε όλη την επιφάνεια – Μετά την ολοκλήρωση και της θερμομόνωσης, γίνεται διάστρωση όλης της επιφάνειας με γεωύφασμα το οποίο διαθέτει πολύ ισχυρές μηχανικές αντοχές για να προστατεύει την επιδερμίδα των θερμομονωτικών πλακών.

  Διάστρωση επιφάνειας με γεωύφασμα

  Διάστρωση επιφάνειας με γεωύφασμα

 • Διασπορά χαλικιού – Και τέλος, επί του γεωυφάσματος προστασίας, ακολούθησε η διασπορά και η στρώση του οικοδομικού σκύρου (χαλικιών) που είναι και η τελική επιφάνεια. Το πάχος της στρώσης των χαλικιών, είναι περίπου 3 – 4 cm.
  Διασπορά χαλικιού 1

  Διασπορά χαλικιού 1

  Διασπορά χαλικιού 2

  Διασπορά χαλικιού 2

Για περισσότερες πληροφορίες, λεπτομέρειες και φωτογραφικό υλικό για τη στεγανοποίηση με ασφαλτόπανο και την ανεστραμμένη στεγανοποίηση με τελική επιφάνεια το χαλίκι, μην διστάσετε να επισκεφθείτε την αντίστοιχη σελίδα μας:

Ανεστραμμένη θερμομόνωση