Παρακάτω δημοσιεύουμε φωτογραφικό υλικό για κάθε βήμα που ακολουθήσαμε για τη στεγανοποίηση πλάκας οροφής δώματος (ταράτσας) με ασφαλτόπανα SBS (ελαστομερή) βάρους 4,5kg/τ.μ. και στη συνέχεια τη δημιουργία λασπώματος με σκοπό τη δημιουργία κλίσεων ρύσεως των υδάτων

Η αρχική επιφάνεια πριν γίνει η στεγανοποίηση:

Αρχική επιφάνεια 1

Αρχική επιφάνεια 1

Αρχική επιφάνεια 2

Αρχική επιφάνεια 2

Αρχική επιφάνεια 3

Αρχική επιφάνεια 3

Αρχική επιφάνεια 4

Αρχική επιφάνεια 4

 • Χάντρωμα – Όπου η οροφή του δώματος (ταράτσα), βρίσκεται σε επαφή με σοβαντισμένους τοίχους προβήκαμε σε χάντρωμα των επιχρισμάτων (σοβάδων). Δηλαδή σκάψαμε και αφαιρέσαμε ένα τμήμα του σοβαντισμένου τοίχου, για να δημιουργήσουμε μια ζώνη χωρίς σοβά και σε βάθος μέχρι την αποκάλυψη της εσωτερικής τουβλοδομής. Αυτό που επιδιώξαμε είναι, οι άκρες των ασφαλτόπανων με τα οποία κατασκευάσαμε την στεγανολεκάνη οροφής, να είναι κολλημένες και σφραγισμένες μέσα στον τοίχο, δηλαδή στο πιο σταθερό και ασφαλές σημείο του, που είναι τα τούβλα.

  Χάντρωμα και επισκευή χαντρωμένης επιφάνειας

  Χάντρωμα και επισκευή χαντρωμένης επιφάνειας

 • Καθαρισμός και πλύσιμο της επιφάνειας – Μετά το τέλος και των επισκευών ακολουθεί ο απόλυτος καθαρισμός και πλύσιμο της επιφάνειας που πρόκειται να στεγανοποιηθεί, καθώς αυτό το βήμα αποτελεί ένα ιδιαίτερα κρίσιμο τεχνικά μέγεθος. Αυτό που πετύχαμε είναι να απελευθερώσουμε την επιφάνεια από χώματα, λάσπες και άλλα φερτά υλικά, που στην πραγματικότητα έχουν υποκαταστήσει την επιδερμίδα της επιφάνειας λόγω της πολυετούς τους εγκατάστασης. Ο εν λόγω καθαρισμός έγινε με τη χρήση πλυστικού πιεστικού μηχανήματος υδροβολής, ισχύος 160 ατμόσφαιρες.
Πλύσιμο και απόλυτος καθαρισμός της επιφάνειας

Πλύσιμο και απόλυτος καθαρισμός της επιφάνειας

Η επιφάνεια απόλυτα καθαρή και έτοιμη για τη στεγανοποίηση:

Απόλυτα καθαρή επιφάνεια 1

Απόλυτα καθαρή επιφάνεια 1

Απόλυτα καθαρή επιφάνεια 2

Απόλυτα καθαρή επιφάνεια 2

 • Επάλειψη της επιφάνειας με ασφαλτόκολλα – Στη συνέχεια έγινε επάλειψη όλης της επιφάνειας με υγρή βενζινοδιάλυτη ασφαλτόκολλα. (Προσοχή, δεν χρησιμοποιούμε ποτέ και σε καμία περίπτωση ασφαλτικό γαλάκτωμα, δηλ. νερόπισσα)
 • Στεγανοποίηση της επιφάνειας με ασφαλτόπανο – Επόμενο βήμα είναι η στεγανοποίηση της επιφάνειας. Η επικόλληση τους γίνεται εν θερμώ με χρήση φλόγιστρου. Η δημιουργία της στεγανής ασφαλτολεκάνης ολοκληρώθηκε σφραγίζοντας με ειδικές στεγανωτικές μαστίχες πολυουρεθανικής βάσης, όσα σημεία διακόπτουν τη συνέχεια των ασφαλτομεμβρανών π.χ. καλώδια και σωλήνες κλιματιστικών.
  Στεγανοποίηση της επιφάνειας με ασφαλτόπανο 1

  Στεγανοποίηση της επιφάνειας με ασφαλτόπανο 1

  Στεγανοποίηση της επιφάνειας με ασφαλτόπανο 2

  Στεγανοποίηση της επιφάνειας με ασφαλτόπανο 2

  Στεγανοποίηση της επιφάνειας με ασφαλτόπανο 3

  Στεγανοποίηση της επιφάνειας με ασφαλτόπανο 3

  Απόλυτα στεγανοποιημένη επιφάνεια με ασφαλτόπανο 1

  Απόλυτα στεγανοποιημένη επιφάνεια με ασφαλτόπανο 1

  Απόλυτα στεγανοποιημένη επιφάνεια με ασφαλτόπανο 2

  Απόλυτα στεγανοποιημένη επιφάνεια με ασφαλτόπανο 2

  Σφράγιση με στεγανωτική μαστίχη πολυουρεθανικής βάσης

  Σφράγιση με στεγανωτική μαστίχη πολυουρεθανικής βάσης

 • Διάστρωση λασπώματος προστασίας – βατότητας και κλίσεων ρύσεως – Τέλος, επί της επιδερμίδας των ασφαλτομεμβρανών, διαστρώσαμε λάσπωμα προστασίας – βατότητας, αποτελούμενο από άμμο μπετόν και τσιμέντο (300 kg / κ.μ), ώστε να υπάρξει διασφάλιση των ασφαλτομεμβρανών από ενδεχόμενο τραυματισμό τους και κυρίως για να προστατεύονται μακροχρόνια από την υπεριώδη ακτινοβόληση. Ταυτόχρονα με το λάσπωμα αυτό θα δημιουργήσαμε τις απαραίτητες κλίσεις που χρειάζεται η οροφή δώματος για την απορροή των υδάτων προς τις υδρορροές.

  Δημιουργία κλίσεων - λασπώματος προστασίας & βατότητας

  Δημιουργία κλίσεων – λασπώματος προστασίας & βατότητας

Η τελική επιφάνεια μετά το τέλος των εργασιών μας:

Τελική επιφάνεια 1

Τελική επιφάνεια 1

Τελική επιφάνεια 2

Τελική επιφάνεια 2

Για περισσότερες πληροφορίες, λεπτομέρειες και φωτογραφικό υλικό για τη στεγανοποίηση με ασφαλτόπανο μην διστάσετε να επισκεφθείτε την αντίστοιχη σελίδα μας:

Στεγανοποίηση με ασφαλτόπανο