Παρακάτω δημοσιεύουμε φωτογραφικό υλικό των εργασιών που κάναμε για τη στεγανοποίηση του Ιερού Ναού Αγροκοιλιώτισσας στη Νάξο με επαλειφόμενο στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως (Hyperdesmo-LV της Alchimica).

 • Απόξεση και καθαρισμός – Απόξεση της επιφάνειας για να γίνει απολύτως λεία με μηχανικά μέσα (κρουστικό δράπανο) και ακολούθησε ο απόλυτος καθαρισμός και αποξήλωση από όλη την επιφάνεια των παλαιών ακρυλικών στεγανωτικών υλικών με χρήση πλυστικού μηχανήματος υδροβολής στα 160bar, ώστε η επιδερμίδα της επιφάνειας να απελευθερωθεί πλήρως από σκόνες και χώματα για να εφαρμοστούν τα υλικά σε καθαρό υπόστρωμα.
  Απόξεση επιφάνειας με κρουστικό δράπανο 1

  Απόξεση επιφάνειας με κρουστικό δράπανο 1

  Απόξεση επιφάνειας με κρουστικό δράπανο 2

  Απόξεση επιφάνειας με κρουστικό δράπανο 2

  Απόξεση επιφάνειας με κρουστικό δράπανο 3

  Απόξεση επιφάνειας με κρουστικό δράπανο 3

  Αποξήλωση και πλύσιμο της επιφάνειας 1

  Αποξήλωση και πλύσιμο της επιφάνειας 1

  Αποξήλωση και πλύσιμο της επιφάνειας 2

  Αποξήλωση και πλύσιμο της επιφάνειας 2

  Αποξήλωση και πλύσιμο της επιφάνειας 3

  Αποξήλωση και πλύσιμο της επιφάνειας 3

 • Αστάρωμα – Επάλειψη όλης της επιφάνειας με αστάρι σταθεροποίησης ασταθών υποστρωμάτων. Το αστάρι που χρησιμοποίησαμε στην συγκεκριμένη επιφάνεια είναι το UNIVERSAL PRIMER της Alchimica που είναι κατάλληλο για ασφάλτινες επιφάνειες.

  Αστάρωμα της επιφάνειας

  Αστάρωμα της επιφάνειας

 • Επάλειψη της επιφάνειας – Επάλειψη της επιφάνειας που στεγανοποιούμε με το στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσης Hyperdesmo-LV της Alchimica. Στη συγκεκριμένη επιφάνεια χρειάστηκε να κάνουμε 6 χέρια επαλείψεων στις οριζόντιες επιφάνειες ώστε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλσμα των 3kg/τ.μ. στεγανωτικού υλικού και 4 χέρια επαλείψεων στις κάθετες επιφάνειες ώστε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλσμα των 1,5kg/τ.μ. στεγανωτικού υλικού.
  Επάλειψη της επιφάνειας με Hyperdesmo-LV 1

  Επάλειψη της επιφάνειας με Hyperdesmo-LV 1

  Επάλειψη της επιφάνειας με Hyperdesmo-LV 2

  Επάλειψη της επιφάνειας με Hyperdesmo-LV 2

  Επάλειψη της επιφάνειας με Hyperdesmo-LV 3

  Επάλειψη της επιφάνειας με Hyperdesmo-LV 3

Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για στεγανοποιήσεις με επαλειφόμενα υλικά, μην διστάσετε να επισκεφτείτε την κατάλληλη σελίδα μας.
Στεγανοποίηση με επαλειφόμενα στεγανωτικά υλικά