Παρακάτω δημοσιεύουμε φωτογραφικό υλικό για κάθε βήμα που ακολουθήσαμε για τη στεγανοποίηση οροφής δώματος (ταράτσας) με ασφαλτόπανα SBS (ελαστομερή) βάρους 4,5kg/τ.μ.

Η αρχική επιφάνεια πριν γίνει η στεγανοποίηση:

Αρχική επιφάνεια 1

Αρχική επιφάνεια 1

Αρχική επιφάνεια 2

Αρχική επιφάνεια 2

Αρχική επιφάνεια 3

Αρχική επιφάνεια 3

 • Χάντρωμα – Όπου η οροφή του δώματος (ταράτσα), βρίσκεται σε επαφή με σοβαντισμένους τοίχους προβήκαμε σε χάντρωμα των επιχρισμάτων (σοβάδων). Δηλαδή σκάψαμε και αφαιρέσαμε ένα τμήμα του σοβαντισμένου τοίχου, για να δημιουργήσουμε μια ζώνη χωρίς σοβά και σε βάθος μέχρι την αποκάλυψη της εσωτερικής τουβλοδομής. Αυτό που επιδιώξαμε είναι, οι άκρες των ασφαλτόπανων με τα οποία κατασκευάσαμε την στεγανολεκάνη οροφής, να είναι κολλημένες και σφραγισμένες μέσα στον τοίχο, δηλαδή στο πιο σταθερό και ασφαλές σημείο του, που είναι τα τούβλα.
 • Επισκευή και εξομάλυνση επιφάνειας – Ακολούθησαν οι επισκευές και οι εξομαλύνσεις των χαντρωμένων τμημάτων, επισκευές των υδρορροών καθώς επίσης και όπου αλλού χρειαζόταν εξομάλυνση της επιφάνειας με σκοπό τη δημιουργία λείας επιφάνειας. Όπου χρειάστηκε να κάνουμε τέτοιες επισκεύες ή εξομαλύνσεις, αυτά τα συμπληρώματα μάζας έγιναν με ειδικά ταχύπηκτα στεγανωτικά τσιμέντα.
  Επισκευή χαντωμένων τμημάτων με ταχύπυκτα τσιμέντα 1

  Επισκευή χαντωμένων τμημάτων με ταχύπυκτα τσιμέντα 1

  Επισκευή χαντωμένων τμημάτων με ταχύπυκτα τσιμέντα 2

  Επισκευή χαντωμένων τμημάτων με ταχύπυκτα τσιμέντα 2

 • Καθαρισμός και πλύσιμο της επιφάνειας – Μετά το τέλος και των επισκευών ακολουθεί ο απόλυτος καθαρισμός και πλύσιμο της επιφάνειας που πρόκειται να στεγανοποιηθεί, καθώς αυτό το βήμα αποτελεί ένα ιδιαίτερα κρίσιμο τεχνικά μέγεθος. Αυτό που πετύχαμε είναι να απελευθερώσουμε την επιφάνεια από χώματα, λάσπες και άλλα φερτά υλικά, που στην πραγματικότητα έχουν υποκαταστήσει την επιδερμίδα της επιφάνειας λόγω της πολυετούς τους εγκατάστασης. Ο εν λόγω καθαρισμός έγινε με τη χρήση πλυστικού πιεστικού μηχανήματος υδροβολής, ισχύος 160 ατμόσφαιρες.
 • Επάλειψη της επιφάνειας με ασφαλτόκολλα – Στη συνέχεια έγινε επάλειψη όλης της επιφάνειας με υγρή βενζινοδιάλυτη ασφαλτόκολλα. (Προσοχή, δεν χρησιμοποιούμε ποτέ και σε καμία περίπτωση ασφαλτικό γαλάκτωμα, δηλ. νερόπισσα)

  Η επιφάνεια επαλειμμένη πλήρως με ασφαλτόκολλα

  Η επιφάνεια επαλειμμένη πλήρως με ασφαλτόκολλα

 • Στεγανοποίηση της επιφάνειας με ασφαλτόπανο – Επόμενο βήμα είναι η στεγανοποίηση της επιφάνειας. Η επικόλληση τους γίνεται εν θερμώ με χρήση φλόγιστρου. Η δημιουργία της στεγανής ασφαλτολεκάνης ολοκληρώθηκε σφραγίζοντας με ειδικές στεγανωτικές μαστίχες πολυουρεθανικής βάσης, όσα σημεία διακόπτουν τη συνέχεια των ασφαλτομεμβρανών π.χ. βάσεις ηλιακών, βάσεις κιγκλιδωμάτων.
  Στεγανοποίηση της επιφάνειας με ασφαλτόπανο 1

  Στεγανοποίηση της επιφάνειας με ασφαλτόπανο 1

  Στεγανοποίηση της επιφάνειας με ασφαλτόπανο 2

  Στεγανοποίηση της επιφάνειας με ασφαλτόπανο 2

  Στεγανοποίηση της επιφάνειας με ασφαλτόπανο 3

  Στεγανοποίηση της επιφάνειας με ασφαλτόπανο 3

  Στεγανοποίηση της επιφάνειας με ασφαλτόπανο 4

  Στεγανοποίηση της επιφάνειας με ασφαλτόπανο 4

  Ολοκλήρωση της στεγανοποίησης 1

  Ολοκλήρωση της στεγανοποίησης 1

  Ολοκλήρωση της στεγανοποίησης 2

  Ολοκλήρωση της στεγανοποίησης 2

  Σφράγιση βάσεων με μαστίχη πουλουρεθανικής βάσης

  Σφράγιση βάσεων με μαστίχη πουλουρεθανικής βάσης

 • Σοβάντισμα χαντρωμένων επιφανειών – Τέλος έγινε σφράγιση των άκρων των ασφαλτομεμβρανών με λάσπωμα. Δηλαδή τις επιφάνειες που είχαμε χαντώσει, τις σφραγίσαμε με λάσπωμα.
  Σοβάντισμα χαντρωμένων επιφανειών

  Σοβάντισμα χαντρωμένων επιφανειών

  Σοβάντισμα χαντωμένων επιφανειών

  Σοβάντισμα χαντωμένων επιφανειών

Για περισσότερες πληροφορίες, λεπτομέρειες και φωτογραφικό υλικό για τη στεγανοποίηση με ασφαλτόπανο μην διστάσετε να επισκεφθείτε την αντίστοιχη σελίδα μας:

Στεγανοποίηση με ασφαλτόπανο