Παρακάτω δημοσιεύουμε φωτογραφικό υλικό για κάθε βήμα που ακολουθήσαμε για τη στεγανοποίηση και θερμομόνωση πλάκας οροφής
δώματος (ταράτσας). Για τη στεγανοποίηση χρησιμοποιήσαμε ασφαλτόπανα SBS (ελαστομερή) βάρους 4,5kg/τ.μ. και για τη θερμομόνωση θερμομονωτικό πλακάκι POLYTILE.

Η αρχική επιφάνεια πριν γίνει η στεγανοποίηση:

Αρχική επιφάνεια 1

Αρχική επιφάνεια 1

Αρχική επιφάνεια 2

Αρχική επιφάνεια 2

Αρχική επιφάνεια 3

Αρχική επιφάνεια 3

 • Χάντρωμα – Όπου η οροφή του δώματος (ταράτσα), βρίσκεται σε επαφή με σοβαντισμένους τοίχους προβήκαμε σε χάντρωμα των επιχρισμάτων (σοβάδων). Δηλαδή θα σκάψαμε και αφαιρέσαμε ένα τμήμα του σοβαντισμένου τοίχου, για να δημιουργήσουμε μια ζώνη χωρίς σοβά και σε βάθος μέχρι την αποκάλυψη της εσωτερικής τουβλοδομής. Αυτό που επιδιώξαμε είναι, οι άκρες των ασφαλτόπανων με τα οποία κατασκευάσαμε την στεγανολεκάνη οροφής, να είναι κολλημένες και σφραγισμένες μέσα στον τοίχο, δηλαδή στο πιο σταθερό και ασφαλές σημείο του, που είναι τα τούβλα.
 • Επισκευή και εξομάλυνση επιφάνειας – Ακολούθησαν οι επισκευές και οι εξομαλύνσεις των χαντρωμένων τμημάτων, επισκευές των υδρορροών καθώς επίσης και όπου αλλού χρειαζόταν εξομάλυνση της επιφάνειας με σκοπό τη δημιουργία λείας επιφάνειας. Όπου χρειάστηκε να κλανουμε τέτοιες επισκεύες ή εξομαλύνσεις, αυτά τα συμπληρώματα μάζας έγιναν με ειδικά ταχύπηκτα στεγανωτικά τσιμέντα.
 • Καθαρισμός και πλύσιμο της επιφάνειας – Μετά το τέλος και των επισκευών ακολουθεί ο απόλυτος καθαριμός και πλύσιμο της επιφάνειας που πρόκειται να στεγανοποιηθεί, καθώς αυτό το βήμα αποτελεί ένα ιδιαίτερα κρίσιμο τεχνικά μέγεθος. Αυτό που πετύχαμε είναι να απελευθερώσουμε την επιφάνεια από χώματα, λάσπες και άλλα φερτά υλικά, που στην πραγματικότητα έχουν υποκαταστήσει την επιδερμίδα της επιφάνειας λόγω της πολυετούς τους εγκατάστασης. Ο εν λόγω καθαρισμός έγινε με τη χρήση πλυστικού πιεστικού μηχανήματος υδροβολής, ισχύος 160 ατμόσφαιρες.
 • Επάλειψη της επιφάνειας με ασφαλτόκολλα – Στη συνέχεια έγινε επάλειψη όλης της επιφάνειας με υγρή βενζινοδιάλυτη ασφαλτόκολλα. (Προσοχή, δεν χρησιμοποιούμε ποτέ και σε καμία περίπτωση ασφαλτικό γαλάκτωμα, δηλ. νερόπισα)
  Η επιφάνεια επαλειμμένη πλήρως με ασφαλτόκολλα 1

  Η επιφάνεια επαλειμμένη πλήρως με ασφαλτόκολλα 1

  Η επιφάνεια επαλειμμένη πλήρως με ασφαλτόκολλα 2

  Η επιφάνεια επαλειμμένη πλήρως με ασφαλτόκολλα 2

 • Στεγανοποίηση της επιφάνειας με ασφλατόπανα – Επόμενο βήμα είναι η στεγανοποίηση της επιφάνειας. Η επικόλληση τους γίνεται εν θερμώ με χρήση φλόγιστρου. Η δημιουργία της στεγανής ασφαλτολεκάνης ολοκληρώθηκε σφραγίζοντας με ειδικές στεγανωτικές μαστίχες πολυουρεθανικής βάσης, όσα σημεία διακόπτουν τη συνέχεια των ασφαλτομεμβρανών π.χ. βάσεις ηλιακών, βάσεις κιγκλιδωμάτων.
  Επικόλληση ασφαλτόπανων 1

  Επικόλληση ασφαλτόπανων 1

  Επικόλληση ασφαλτόπανων 2

  Επικόλληση ασφαλτόπανων 2

  Επικόλληση ασφαλτόπανων 3

  Επικόλληση ασφαλτόπανων 3

  Επιφάνεια πλήρως στεγανοποιήμενη 1

  Επιφάνεια πλήρως στεγανοποιήμενη 1

  Επιφάνεια πλήρως στεγανοποιήμενη 2

  Επιφάνεια πλήρως στεγανοποιήμενη 2

 • Θερμομόνωση της επιφάνειας με θερμομονωτικά πλακάκια POLYTILE – Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την στεγανοποίηση της επιφάνειας οροφής, ακολουθεί η θερμομονωτική της θωράκιση, με στρώση από τοίχο σε τοίχο και από στηθαίο σε στηθαίο και σε απόλυτη μεταξύ τους συναρμογή των ειδικών θερμομονωτικών πλακιδίων POLYTILE.
  Στρώσιμο θερμομονωτικών πλακών POLYTILE 1

  Στρώσιμο θερμομονωτικών πλακών POLYTILE 1

  Στρώσιμο θερμομονωτικών πλακών POLYTILE 2

  Στρώσιμο θερμομονωτικών πλακών POLYTILE 2

Μετά την ολοκλήρωση της διάστρωσης των θερμομονωτικών πλακών η επιφάνεια είναι η εξής:

Τελική επιφάνεια με θερμομονωτικό πλακάκι POLYTILE 1

Τελική επιφάνεια με θερμομονωτικό πλακάκι POLYTILE 1

Τελική επιφάνεια με θερμομονωτικό πλακάκι POLYTILE 2

Τελική επιφάνεια με θερμομονωτικό πλακάκι POLYTILE 2

Τελική επιφάνεια με θερμομονωτικό πλακάκι POLYTILE 3

Τελική επιφάνεια με θερμομονωτικό πλακάκι POLYTILE 3

Για περισσότερες πληροφορίες, λεπτομέρειες και φωτογραφικό υλικό για τη στεγανοποίηση με ασφαλτόπανο και τη θερμομόνωση με θερμομονωτικό πλακάκι POLYTILE, μην διστάσετε να επισκεφθείτε τις αντίστοιχες σελίδες μας:

Στεγανοποίηση με ασφαλτόπανα

Ανεστραμμένη θερμομόνωση