Παρακάτω δημοσιεύουμε φωτογραφικό υλικό για κάθε βήμα που ακολουθήσαμε για τη στεγανοποίηση βεράντας με επαλειφόμενο στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως (Hyperdesmo-LV της Alchimica) ενισχυμένο με εμποτισμένο πολυεστερικό ύφασμα και τελική επιφάνεια τη χαλαζιακή άμμο.

Η αρχική επιφάνεια πριν γίνει η στεγανοποίηση:

Αρχική επιφάνεια της βεράντας 1

Αρχική επιφάνεια της βεράντας 1

Αρχική επιφάνεια της βεράντας 2

Αρχική επιφάνεια της βεράντας 2

Αρχική επιφάνεια της βεράντας 3

Αρχική επιφάνεια της βεράντας 3

 • Χάντρωμα – Όπου η βεράντα βρίσκόταν σε επαφή (περιβάλλεται) από σοβαντισμένο στηθαίο η τοίχο, κάναμε χάντρωμα. Δηλαδή σε ύψος περίπου όσο και τα σοβατεπί, πάνω από την υπάρχουσα πλακοστρωμένη επιφάνεια, θα αφαιρέσαμε ένα τμήμα του σοβά για να δημιουργήσουμε μια ζώνη ελεύθερη από αυτόν και σε βάθος μέχρι την αποκάλυψη της εσωτερικής τουβλοδομής. Πρόθεση μας είναι τα τελειώματα και οι σφραγίσεις των άκρων της μικροστεγανολεκάνης που δημιουργήσαμε να είναι κρυμμένες και σφραγισμένες στο πιο σταθερό και ασφαλές σημείο των κάθετων περιμετρικών στοιχείων. Δηλαδή δεν εμπιστευόμαστε τους εξωτερικούς σοβάδες που συνήθως αποτελούν ασταθές υπόστρωμα επειδή μένουν άβαφοι και ασυντήρητοι, αλλά επιδιώκουμε να πατήσουμε στο ακλόνητο και σταθερό βάθος που μας προσφέρει η τουβλοδομή.
  Χάντρωμα περιμετρικών τοίχων και στηθαίων 1

  Χάντρωμα περιμετρικών τοίχων και στηθαίων 1

  Χάντρωμα περιμετρικών τοίχων και στηθαίων 2

  Χάντρωμα περιμετρικών τοίχων και στηθαίων 2

  Χάντρωμα περιμετρικών τοίχων και στηθαίων 3

  Χάντρωμα περιμετρικών τοίχων και στηθαίων 3

  Χάντρωμα περιμετρικών τοίχων και στηθαίων 4

  Χάντρωμα περιμετρικών τοίχων και στηθαίων 4

 • Επισκευή και εξομάλυνση χαντρωμένης επιφάνειας – Ακολούθησε η επισκευή και η εξομάλυνση των χαντρωμένων ζωνών με συμπληρώματα μάζας, αποτελούμενα από ταχύπηκτα στεγανωτικά τσιμέντα.
  Επισκευή χαντωμένων τμημάτων 1

  Επισκευή χαντωμένων τμημάτων 1

  Επισκευή χαντωμένων τμημάτων 2

  Επισκευή χαντωμένων τμημάτων 2

  Επισκευή χαντωμένων τμημάτων 3

  Επισκευή χαντωμένων τμημάτων 3

 • Αστάρι – Επάλειψη όλης της επιφάνειας με αστάρι σταθεροποίησης ασταθών υποστρωμάτων. Το αστάρι που χρησιμοποίησαμε στην συγκεκριμένη επιφάνεια είναι το Microsiller 50 της Alchimica.

  Η επιφάνεια ασταρωμένη και έτοιμη για στεγανοποίηση

  Η επιφάνεια ασταρωμένη και έτοιμη για στεγανοποίηση

 • Τοποθέτηση πολυεστερικού υφάσματος – Τοποθέτηση και εμποτισμός πολυεστερικού υφάσματος, το οποίο αποτελεί τον οπλισμό ενίσχυσης της μεμβράνης που μόλις ξεκινήσαμε να κατασκευάζουμε. Ο εμποτισμός του υφάσματος έγινε με το κορυφαίο στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσης που πραγματοποιούμε και τη στεγανοποίηση το HYPERDESMO-LV της Alchimica.
  Επιφάνεια με εμποτισμένο και τοποθετημένο πολυεστερικό ύφασμα 1

  Επιφάνεια με εμποτισμένο και τοποθετημένο πολυεστερικό ύφασμα 1

  Επιφάνεια με εμποτισμένο και τοποθετημένο πολυεστερικό ύφασμα 2

  Επιφάνεια με εμποτισμένο και τοποθετημένο πολυεστερικό ύφασμα 2

 • Επαλείψεις στεγανωτικού υλικού – Ακολουθούν δύο επαλείψεις στεγανωτικού υλικού HYPERDESMO-LV της Alchimica σε δύο διαφορετικές ημέρες για να επιτύχουμε τα 2kg/τ.μ. στεγανωτικού υλικού. Ο λόγος που κάθε επάλειψη διαφοροποιείται χρωματικά από την προηγούμενη είναι για να διασφαλίζουμε την απόλυτη υπερκάλυψη της μίας στρώσης προς την επόμενη.
  Η επιφάνεια μετά το δεύτερο χέρι επάλειψης

  Η επιφάνεια μετά το δεύτερο χέρι επάλειψης

  Η επιφάνεια μετά το τρίτο χέρι επάλειψης

  Η επιφάνεια μετά το τρίτο χέρι επάλειψης

 • Διασπορά χαλαζιακής άμμου – Κατά τη διάρκεια της τελευταίας επάλειψης της επιφάνειας με στεγανωτικό υλικό και όσο η επιδερμίδα της είναι ακόμα νωπή, γίνεται ταυτόχρονα διασπορά σε όλη την επιφάνεια χοντρόκοκκης χαλαζιακής άμμου που σκοπό έχει τη προστασία της ή και τη δημιουργία σαγρέ υποστρώματος αγκύρωσης της κόλλας πλακιδίων που θα ακολουθήσουν μετά τη στεγανοποίηση.
  Διασπορά χαλαζιακής άμμου 1

  Διασπορά χαλαζιακής άμμου 1

  Διασπορά χαλαζιακής άμμου 2

  Διασπορά χαλαζιακής άμμου 2

Η τελική επιφάνεια μετά το τέλος της στεγανοποίησης:

Τελική επιφάνεια 1

Τελική επιφάνεια 1

Τελική επιφάνεια 2

Τελική επιφάνεια 2

Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για στεγανοποιήσεις με επαλειφόμενα υλικά, μην διστάσετε να επισκεφτείτε την κατάλληλη σελίδα μας.
Στεγανοποίηση με επαλειφόμενα στεγανωτικά υλικά