Παρακάτω δημοσιεύουμε φωτογραφικό υλικό για κάθε βήμα που ακολουθήσαμε για τη στεγανοποίηση του στηθαίου των κεραμιδιών με επαλειφόμενο στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως (Hyperdesmo-LV της Alchimica) με τελική επιφάνεια την χαλαζιακή άμμο.

 • Καθαρισμός – Απόλυτος καθαρισμός της επιφάνειας που πρόκειται να στεγανοποιηθεί με πλυστικό μηχάνημα υδροβολής στα 160bar, ώστε η επιδερμίδα της επιφάνειας να απελευθερωθεί πλήρως από σκόνες και χώματα για να εφαρμοστούν τα υλικά σε καθαρό υπόστρωμα.

  Καθαρισμός επιφάνειας

  Καθαρισμός επιφάνειας

 • Αστάρι – Επάλειψη όλης της επιφάνειας με αστάρι σταθεροποίησης ασταθών υποστρωμάτων. Το αστάρι που χρησιμοποίησαμε στην συγκεκριμένη επιφάνεια είναι το UNIVERSAL PRIMER-2K-4060 της Alchimica.

  Επάλειψη της επιφάνειας με αστάρι αγκύρωσης

  Επάλειψη της επιφάνειας με αστάρι αγκύρωσης

 • Τοποθέτηση πολυεστερικού υφάσματος – Τοποθέτηση και εμποτισμός πολυεστερικού υφάσματος, το οποίο αποτελεί τον οπλισμό ενίσχυσης της μεμβράνης που μόλις ξεκινήσαμε να κατασκευάζουμε.

  Τοποθέτηση και εμποτισμός πολυεστερικού υφάσματος

  Τοποθέτηση και εμποτισμός πολυεστερικού υφάσματος

 • Σφράγιση με πολυουρεθανική μαστίχη – Σφράσγιση με πολυουρεθανική μαστίχη όσων σημείων διακόπτουν την ομοιογένεια της επιφάνειας με σκοπό τη δημιουργία λείας και συνεχόμενης επιφάνειας.

  Σφράσγιση με πολυουρεθανική μαστίχη όσων σημείων χρειάζεται

  Σφράσγιση με πολυουρεθανική μαστίχη όσων σημείων χρειάζεται

 • Επάλειψη της επιφάνειας – Επάλειψη της επιφάνειας που στεγανοποιούμε με το στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσης Hyperdesmo-LV της Alchimica. Στη συγκεκριμένη επιφάνεια χρειαστήκαμε να κάνουμε 3 χέρια επαλείψεων ώστε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλσμα των 2kg/τ.μ. στεγανωτικού υλικού.

  Επάλειψη της επιφάνειας με Hyperdesmo-LV

  Επάλειψη της επιφάνειας με Hyperdesmo-LV

 • Διασπορά χαλαζιακής άμμου – Κατά το τελευταίο χέρι επάλειψης της επιφάνειας με στεγανωτικό υλικό, έγινε διασπορά σε όλη την έκταση της ένα παχύ στρώμα χοντρόκοκκης χαλαζιακής άμμου με σκοπό να ενσωματωθεί στην επιδερμίδα της.
  Επιφάνεια μετά τη διασπορά της χαλαζιακής άμμου 1

  Επιφάνεια μετά τη διασπορά της χαλαζιακής άμμου 1

  Επιφάνεια μετά τη διασπορά της χαλαζιακής άμμου 2

  Επιφάνεια μετά τη διασπορά της χαλαζιακής άμμου 2

Για περισσότερες πληροφoρίες και λεπτομέρειες για στεγανοποιήσεις με επαλειφόμενα υλικά, μην διστάσετε να επισκεφτείτε την κατάλληλη σελίδα μας.
Στεγανοποίηση με επαλειφόμενα στεγανωτικά υλικά