Τι είναι η στεγανοποίηση κτιρίου

           Με τον όρο στεγανοποίηση κτιρίου, εννοούμε ή περιγράφουμε την αποτελεσματική προστασία από την υγρασία, μιας επιφάνειας ή ενός οποιουδήποτε μικρού η μεγάλου οικοδομήματος. Η υγρασία αποτελεί τον κύριο υπονομευτικό παράγοντα της καλής “υγείας’’ ενός οποιουδήποτε κτιρίου. Καθότι ως τέτοια, δύναται να εισβάλλει, να διαχέεται, να προσβάλει και να καταστρέφει συστηματικά τα δομικά του στοιχεία. Με αυτό τον τρόπο, αυξάνεται δραματικά το κόστος αποκατάστασης των ζημιών και το κόστος συντήρησης και λειτουργίας ενός κτιρίου.

            Το δικό μας επαγγελματικό καθήκον συνίσταται, στο να εντοπίσουμε τις πηγές προέλευσης της υγρασίας, τους μηχανισμούς διείσδυσης που χρησιμοποιεί και τα πιθανά ιδιαίτερα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του κτιρίου. Με βάση τα παραπάνω, στη συνέχεια, αποφασίζουμε για την επιλογή των πλέον αξιόπιστων στεγανωτικών λύσεων. Όπως επίσης και του χαρακτήρα των υλικών, της συνεπακόλουθης τεχνικής εφαρμογής τους και της σχέσης κόστους – οφέλους του πελάτη.

        Τα στεγανωτικά υλικά μαζί με τις προτάσεις και τις τεχνικές εφαρμογής που τα συνοδεύουν, κατατάσσονται σε δυο διαφορετικές κατηγορίες. Σε μία κατηγορία ανήκουν όλα τα στεγανωτικά υλικά που είναι “ρευστής μορφής και επαλειφόμενου χαρακτήρα”. Πρόκειται για τα ασφαλτικά υλικά, τα ακρυλικά, τα τσιμεντοειδή, τα πολυουρεθανικά κ.λ.π. Σε άλλη κατηγορία, ανήκουν τα στεγανωτικά υλικά “στέρεης υφής’’. Αυτά είναι οι ασφαλτομεμβράνες (ασφαλτόπανα), οι μεμβράνες PVC κλπ, με χαρακτηριστικό τους γνώρισμα την μεταξύ τους συγκόλληση εν θερμώ. Πρόκειται για έτοιμα βιομηχανικά προϊόντα, που μας προσφέρονται συσκευασμένα σε μορφή ρολού. Απλώνονται στην επιφάνεια και συγκολλούνται μεταξύ τους, αφού προηγουμένως έχει προηγηθεί η τόσο κρίσιμη διαδικασία της προετοιμασίας της επιφάνειας. 

        Όλα τα στεγανωτικά υλικά, ανεξάρτητα από το σε ποια κατηγορία ανήκουν, έχουν διαβάθμιση ποιότητας και όχι αξιοπιστίας. Αυτό που τα καθιστά αξιόπιστα και τα δικαιώνει ως τέτοια, δεν είναι απλώς η ποιότητα που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευασίας τους, όσο η τεχνική εφαρμογής τους. Η οποία ασφαλώς και πρέπει να είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Κυρίως όμως προσδιορίζεται από την τεχνική επάρκεια του συνεργείου που θα τα εφαρμόσει, με την δέουσα υπομονή και προσήλωση.

         Ορίζεται δε και από το πώς θα αντιμετωπίσει τεχνικά, τις ιδιαίτερες κατασκευαστικές λεπτομέρειες της κάθε επιφάνειας ξεχωριστά. Πρόκειται για κρίσιμες κατασκευαστικές λεπτομέρειες που είναι φυσικό να μην δύναται να διακρίνει και να αξιολογήσει την σημασία τους ένας οποιοσδήποτε ιδιώτης – πελάτης. Διατηρούν όμως πρωτεύουσα σημασία για την αξιοπιστία της στεγανοποίησης και κυρίως αποτελούν την “κοστοβόρα παράμετρο” οποιασδήποτε στεγανωτικής πρότασης.

         Στις αντίστοιχες σελίδες της ιστοσελίδας μας (στεγανοποίηση με ασφαλτόπανο και στεγανοποίηση με επαλειφόμενα υλικά), μπορείτε να δείτε φωτογραφικό υλικό και αναλυτική περιγραφή των απαραίτητων εργασιών για την επιτυχημένη στεγανοποίηση κτιρίου.