Συμβατική Θερμομόνωση οροφής δώματος

Συμβατική θερμομόνωση οροφής δώματος (ταράτσας)

 

        Στη συμβατική θερμομόνωση προηγείται η θερμομονωτική θωράκιση της επιφάνειας, ακολουθεί η διαμόρφωση των κλίσεων ρύσης των υδάτων και στη συνέχεια γίνεται η στεγανοποίηση της. Οπότε γίνεται πρώτα η θερμομόνωση όπως περιγράφεται σε κάθε σελίδα μας και στη συνέχεια ξεκινούν οι εργασίες της στεγανοποίησης με τη σειρά που περιγράφονται παρακάτω.

– Σειρά εργασιών για την επιτυχημένη συμβατική θερμομόνωση

  • Καθαριότητα – Απόλυτος καθαρισμός της επιφάνειας και αφαίρεση τυχόν επικαθήμενων υλικών με χρήση μηχανικών μέσων όπως, πλυστικό μηχάνημα, ηλεκτρικό τριβείο, κρουστικό (κομπρεσέρ) κ.α. Αυτό το βήμα είναι αναγκαίο και πολύ σημαντικό, επειδή για τη σωστή διάστρωση των θερμομονωτικών πλακών χρειαζόμαστε μία όσο πιο λεία επιφάνεια γίνεται.
  • Φράγμα υδρατμών – Δημιουργία ισχυρού φράγματος υδρατμών, αποτελούμενο από υγρή βενζινοδιάλυτη ασφαλτόκολλα
Φράγμα υδρατμών

  • Θερμομονωτική θωράκιση – Διάστρωση από τοίχο σε τοίχο και σε απόλυτη μεταξύ τους συναρμογή, των θερμομονωτικών πλακών εξηλασμένης πολυστερόλης.
Διάστρωση θερμομονωτικών πλακών

  • Κλίσεις ρύσεων – Δημιουργία της κλίσης των ρύσεων με ελαφρομπετόν πολύ ισχυρής σύνθεσης, 350 Κg/κ.μ.
Δημιουργία κλίσεων ρύσεων

Στη συνέχεια ακολουθεί η στεγανοποίηση της επιφάνειας με ασφαλτόπανο όπως περιγράφεται στην αντίστοιχη σελίδα μας.